Inzicht in websitebezoekers: klantengedrag

Inzicht in websitebezoekers: klantengedrag

Door het grote online aanbod van content is het voor de ontvanger lastig om onderscheid te maken en kritisch te kijken naar wat er aan content beschikbaar is. Niet alleen door het overtollige aanbod van content is het moeilijk om de doelgroep te bereiken, ook desinteresse bij de ontvanger zorgt hiervoor.

Het aanbod van content blijft groeien en om als organisatie onderscheidend te blijven, wordt steeds moeilijker. Inzicht in wie uw websitebezoeker is en wat hun klantengedrag op uw site is, kan helpen bij het aanbieden van gerichte, relevante content. Deze content wekt direct de interesse van de doelgroep, waardoor het concurrerend vermogen zal stijgen.

Het voordeel van inzicht in het gedrag

Inzicht in de websitebezoekers van uw website brengt het voordeel van inzicht in het gedrag met zich mee. Door het inzicht in het zoekgedrag van websitebezoekers heeft u zicht op behoeften en interesses. Daarnaast wordt duidelijk of er een diepgaande interesse is. Kijkend naar het aantal bezoeken dat iemand gedurende een bepaalde periode doet kan dit bepaald worden. Hoe vaak bezoeken zij uw website en waar kijken ze het meeste naar? Het gedrag op uw site kan een koopsignaal zijn. daarbij dus een aanleiding zijn om weer eens een contactmoment aan te gaan. Komt een klant bijvoorbeeld voor de vierde keer op uw website en bekijkt diegene steeds pagina’s rond hetzelfde onderwerp of dezelfde dienst? Dan kan dit betekenen dat er iets speelt op dit vlak, hier kunt u vervolgens op inspelen door weer eens contact te zoeken met relevante informatie. Bij prospects kan het pad wat zij doorlopen op uw website een goed beginpunt zijn om toenadering te zoeken.

Het voordeel van warme acquisitie

Daarnaast komt daar het voordeel van warme acquisitie bij. Doordat er al informatie bekend is over via welke weg de klant op zoek is gegaan, via welk pad hij door de website heeft geklikt en waar diegene dus interesse in heeft, is koud bellen niet meer van toepassing. Met behulp van inzichten in welke pagina’s zijn, kan een business issue geïdentificeerd worden. Deze gegevens kunnen worden toegepast bij de opvolging. Met de juiste invalshoek voelt de klant zich beter aangesproken dan ooit, hij wordt namelijk precies benadert op een manier waarbij er in zijn behoeftes wordt voorzien. Een goeie opening met de informatieonderbouwing van de inzichten uit het websitebezoek zal eerder resulteren in een (vervolg)afspraak dan wanneer u ‘koud’ belt. Daarbij resulteert ‘warm’ bellen vaker en sneller in een persoonlijke relatie met uw klanten.

Wilt u alles lezen over hoe u uw websitebezoek inzichtelijk maakt? Download dan ons whitepaper: ‘9 redenen waarom u wilt weten wie uw website bezoekt‘, waarin we de voordelen toelichten die de inzichten in websitebezoekers en hun gedrag met zich mee brengen.

Blog onderwerpen

LinkedIn profile

Untitled

Fueld

Dé HubSpot en Marketing specialist voor de ICT branche!

Marketing & Advertising | Groningen, Groningenn | 1,224 followers

Download center

Instagram