Doelgroepbereik bij LinkedIn Advertising

Doelgroepbereik bij LinkedIn Advertising

Eén van de grootste voordelen van adverteren op LinkedIn, is dat er heel specifiek gesegmenteerd kan worden. Hierdoor kan, zeker ten opzichte van bijvoorbeeld Google AdWords, de gewenste doelgroep veel beter bereikt worden. Naast de demografische en geografische segmentatiecriteria, zijn er ook nog een aantal interessante, specifieke variabelen waaruit gekozen kan worden. Denk hierbij aan de functie en het senioriteitsniveau, of de vaardigheden. Door de mogelijkheid om specifiek te segmenteren, kunnen met LinkedIn Advertising ook diegenen bereikt worden die nu nog niet binnen je bereik zitten. Bovendien weet je op deze manier zeker dat je de gewenste doelgroep direct bereikt.

Specifieke targeting

Zoals we al aangaven, is één van de grootste voordelen van adverteren op LinkedIn, de nauwkeurigheid waarmee gesegmenteerd kan worden. Het is daarom van belang dat vooraf goed nagedacht wordt over welke doelgroep bereikt moet worden. Bij het segmenteren kunnen onder andere de volgende criteria ingesteld worden: bedrijfsnaam, branche, bedrijfsgrootte, vaardigheden, aantal jaren ervaring, senioriteitsniveau, studierichting, et cetera.

Als de doelgroep is vastgesteld wordt zichtbaar hoe groot de geschatte doelgroep is. Is dit erg groot? Overweeg dan om nog wat specifieker te zijn met de segmentatiecriteria. Is het bereik erg klein? Dan kan het een overweging zijn om minder specifiek te zijn.

Lees ook:
LinkedIn campagne: specifieke targeting 

Persona’s opstellen

Er zijn veel segmentatiecriteria waarover na-gedacht kan worden bij het vaststellen van de doelgroep. Is er nog geen duidelijk beeld van de doelgroep? Begin dan met het opstellen van persona’s: hoe ziet de ideale klant eruit? Breng dit in kaart om zo in staat te zijn beter te segmenteren. Wilt u zich richten op de beslissers in een bepaalde markt? Ga dan goed na welke functie diegene heeft, in combinatie met bijvoorbeeld het senioriteitsniveau. Bedenk ook wat de business issues bij de doelgroep zijn en wat hun informatiebehoefte dus is. Het opstellen van persona’s hoeft uiteraard niet bij één persona te blijven, vaak heeft een organisatie immers meerdere doelgroepen. Naast dat er zo een duidelijker beeld is van de doelgroep, kan de content beter afgestemd worden op deze doelgroep. De informatiebehoefte is bij het opstellen van de persona’s immers ook beter in kaart gebracht.

Het opstellen van persona’s hoeft uiteraard niet bij één persona te blijven, vaak heeft een organisatie immers meerdere doelgroepen.

Wil je meer weten over het opstellen van een goede LinkedIn advertentie? In ons whitepaper ‘In 6 stappen een succesvolle LinkedIn-advertentie’ geven we handige stappen en tips om een succesvolle advertentie te maken.