Salesfeed: weten wie uw website bezoekt

Salesfeed: weten wie uw website bezoekt

Bij Fueld zetten we Salesfeed al een aantal jaren in om goed inzicht te krijgen in onze eigen bezoekers. Daarnaast zijn we in staat om de bezoekers op een passende manier van informatie te voorzien. De ervaring die we hiermee hebben opgedaan, delen we graag met anderen. In dit artikel gaan we in op een aantal mogelijkheden, zodat u een goed onderbouwde keuze kunt maken of Salesfeed in uw online marketing en leadgeneratie activiteiten past.

Op het moment dat uw marketingactiviteiten goed zijn opgezet, krijgt u steeds meer bezoekers op uw website. Sommige bezoekers maken zich kenbaar, het overgrote deel niet. Door inzet van een IP-marketing tool zoals Salesfeed is het mogelijk deze leads te bewerken en te kwalificeren. Op basis van de kwalificatie kan de data dan doorgezet worden naar de CRM-omgeving en uw salesproces.  Hierdoor kan uw salesteam meer tijd heeft om te focussen op gekwalificeerde leads.

Identificatie van bezoekers

Salesfeed kan ongeveer 50 tot 75% van de bezoekende organisaties herkennen aan hun IP-adres.  Dat is informatie die niet uit Google Analytics te halen valt. We hebben gemerkt dat de combinatie van wat beide oplossingen bieden, erg interessant is. Neem bijvoorbeeld het behalen van de campagne doelen in analytics, die dan in combinatie met de bezoekerslijst aan de Salesfeed kant geanalyseerd is. Want niet elke bezoeker converteert conform de opgezette campagne, maar blijft wel een marketing qualified lead.

Inzicht in gedrag van bezoekers

Naast de mogelijkheid om bezoekers te identificeren, geeft Salesfeed ook informatie over de duur van het bezoek, welke pagina’s de bezoeker bezoekt, etc. Eigenlijk vergelijkbaar met de gedragsstromen van Google. Het enige verschil is dat u door de herkenning van het IP-adres door Salesfeed al weet om welke organisatie het gaat. Salesfeed registreert elke sessie van het betreffende IP-adres. geregistreerd. En het wordt uiteraard interessant om het gedrag van de terugkerende bezoeker te beïnvloeden

Zo hebben wij gezien dat een bepaalde organisatie voor het eerst op onze site kwam in 2015 en haar laatste bezoek  op 20 juni 2017 plaats vond. In totaal ging het om 4 bezoeken, waarbij de pagina waarop onze dienstverlening rondom campagnes wordt beschreven, structureel wordt bezocht. De vertaalslag die we hebben gemaakt is dat er regelmatig behoefte is aan capaciteit of kennis en dat de organisatie op zoek zou kunnen zijn naar een geschikte partner. Deze organisatie hebben we dan ook gekwalificeerd als marketing qualified lead en hebben de organisatie toegevoegd in onze doelgroep waar we onze kennis delen en onze aanbiedingen voor concrete campagnes op los laten.

Analyse van de bezoekende organisaties

Doordat Salesfeed inzicht heeft in de bezoekende organisaties, kunnen ook statistieken worden opgebouwd. Bijvoorbeeld inzicht in het type organisaties dat uw website bezoekt.

De Branche top 10 geeft bijvoorbeeld weer dat 7% van de bezoekers in de accountancy zit en 12% een financiële instelling is. Gezien het feit dat we ons niet op financiële instellingen richten, maar wel op kennisintensieve organisaties, zou het een overweging kunnen zijn om een specifieke marketing actie op accountants te richten. Salesfeed biedt u de informatie om dit soort beslissingen te nemen.

Het beïnvloeden van het gedrag van de bezoekers

Het herkennen van een bezoekende organisatie is één aspect. Het beïnvloeden van het gedrag van de bezoeker is een volgend aspect. Hiervoor heeft Salesfeed triggers. Door het instellen van triggers is het mogelijk om het gedrag van de bezoeker te beïnvloeden. Denk hierbij aan een pop-up die wordt getoond als een bezoeker (organisatie) voor de derde keer op de site terugkomt en zich dan nog niet heeft aangemeld voor de mogelijkheid om kennisdocumenten te ontvangen.

Een trigger kan ook zijn dat een bezoeker van een bepaalde downloadpagina uiteindelijk toch niet de download doet en daarmee dus niet op de bedankpagina komt. Dan weet u dat er iemand interesse heeft getoond, maar toch niet doorzet met zijn actie. Op dat moment kan Salesfeed de bezoeker automatisch een vervolgpagina tonen met daarop een andere Call to action die wellicht wel tot actie leidt.

Er zijn verschillende soorten acties die een trigger kan initiëren, onder andere:

  • Een tag aan een organisatie toevoegen, zodat u in 1 overzicht alle organisaties ziet die een bepaald kenmerk hebben. (Bijvoorbeeld heeft de download pagina wel bezocht maar de download niet gedaan.)
  • Een stuk code aanroepen die een actie onderneemt, bijvoorbeeld een code waardoor de informatie meteen in een CRM-applicatie gezet is of in een email marketing omgeving.
  • Een formulier tonen. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf voor de tweede keer een whitepaper heeft gedownload, de bezoeker van dat moment (want u weet niet of het dezelfde persoon is) een pop up scherm tonen met de vraag of hij/ zij automatisch kennisdocumenten wil ontvangen.
  • Een liquid content variatie tonen van een volgende pagina

Liquid Content

Dit is specifieke content die wordt weergegeven als een bedrijf dat voldoet aan bepaalde criteria, uw site bezoekt. In het voorbeeld van de accountant, zouden we kunnen instellen dat op het moment dat een accountant onze website bezoekt, de teksten en afbeeldingen van de homepagina veranderd worden, zodat deze specifiek aansluiten bij de belevingswereld van een accountant.

Zo kunt u doelgericht en doelgroepgericht uw teksten schrijven. U kunt uw content aanpassen op basis van de customer journey. Per bezoek andere content en andere CTA’s.

Tags

Een bezoekende organisatie kan op basis van zijn gedrag en op basis van triggers, ook kenmerken krijgen. Deze kenmerken vallen te gebruiken in de opvolging. Als voorbeeld: Bedrijf A is voor het eerst op de site gekomen op 30 augustus 2016 en voor de tweede keer op 27 februari 2017. Het bedrijf heeft toen de pagina over Linkedin advertsing bekeken (bestede tijd op de pagina 00:02:56). Op 13 april 2017 bezocht bedrijf A de website nog een keer en heeft een blog artikel over Linkedin advertising gelezen (bestede tijd op de pagina 00:05:32).

Het is dus aannemelijk dat deze bezoeker interesse heeft in Linkedin advertising. Salesfeed heeft het bedrijf geïdentificeerd, we weten dus welke organisatie het is. Op basis van onze gegevens (bezoekt de blogpagina over LinkedIn en bezoekt de pagina over LinkedIn advertising, gecombineerd met het feit dat het een terugkerende bezoeker is) hebben we ingesteld dat deze organisatie de tag MQL krijgt. Marketing qualified lead. Nu kan ons salesteam tijd besteden om op te zoeken wie er binnen de organisatie verantwoordelijk is voor marketing. Ook is het handig om te checken of een van onze medewerkers een eerste of tweedelijns relatie heeft binnen LinkedIn.

Als dat zo is, dan kan via LinkedIn contact worden gezocht. Als dat niet zo is, dan wordt het email adres opgevraagd en wordt er een email gestuurd. Deze mail gaat over de mogelijkheden die LinkedIn biedt op het vlak van marketingcampagnes. De email wordt na gebeld.

In dit voorbeeld gebruiken we tags om te kwalificeren. Maar tags in Salesfeed kunnen ook worden gebruikt om interesse in bepaalde diensten vast te stellen op basis van gedrag. Deze informatie kan dan weer worden vastgelegd bij het 360 klantbeeld in CRM.

Wilt u de mogelijkheden van Salesfeed ook eens ervaren? Dan is het verstandig om een gerichte campagne op te zetten en deze gedurende een vastgestelde periode te laten draaien. Wilt u meer informatie over Salesfeed? Download dan ons whitepaper ‘9 voordelen waarom u wilt weten wie uw website bezoekt’ hieronder:

Blog onderwerpen

LinkedIn profile

Untitled

Fueld

Dé HubSpot en Marketing specialist voor de ICT branche!

Marketing & Advertising | Groningen, Groningenn | 1,224 followers

Download center

Instagram