Privacyverklaring

Fueld, gevestigd aan Paterswoldseweg 808, 9728 BM te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden het erg belangrijk dat de persoonsgegevens die je met ons deelt, zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe wij hiermee omgaan. Heb je hier vragen over, stel ze dan gerust. Je kunt ons bereiken op info@fueld.nl

Persoonsgegevens die Fueld verwerkt

Fueld verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

  • Voornaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Fueld verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fueld.nl, dan verwijderen wij deze informatie zo snel als mogelijk.

Met welk doel verwerkt Fueld persoonsgegevens

Fueld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Versturen van onze nieuwsbrieven
  • E-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fueld neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoelang bewaart Fueld persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met info@fueld.nl

Delen van persoonsgegevens door Fueld met derden

We verkopen jouw gegevens niet aan derden en we zullen jouw gegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

HubSpot

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van HubSpot. Meer informatie over het privacybeleid van HubSpot vind je hier.

Facebook advertising

Voor Facebook maken we gebruik van zogenaamde retargeting cookies. Dit zijn cookies die worden gebruik om na het bezoeken van onze website op Facebook een uiting te tonen.

De door de cookie gegenereerde informatie (met in begrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar Facebook en wordt door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Vervolgens kunnen wij deze cookie gebruiken om jou te benaderen met advertenties op Facebook.

Graag wijzen wij je er op dat indien je de website van Facebook bezoekt, de privacybeleid van Facebook, en niet die van Fueld, van toepassing is op de activiteiten die je op die website verricht en de informatie die je daar openbaar maakt.

LinkedIn advertising

We gebruiken de Insight Tag van LinkedIn om de prestaties van onze LinkedIn-advertenties te meten. Lees hier meer.

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Google Remarketing

Wij maken gebruik van Adwords Remarketing om advertenties aan te bieden op websites van derden (waaronder Google) aan eerdere bezoekers van onze website. Deze advertenties zijn zichtbaar op één van de aangesloten websites van Google Display Netwerk. De verzamelde data op de website voldoet aan onze privacyverklaring en de privacyverklaring van Google.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Fueld gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fueld en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een bestand naar jou, of een door jou genoemde organisatie, toe te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht, intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fueld.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Fueld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies verwijderen

De toestemming die je hebt gegeven aan Fueld voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je te allen tijde intrekken door jouw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen.

Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Wil je toch de cookies verwijderen? Hier lees je hoe je dat kunt doen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fueld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@fueld.nl

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in CRM en marketing?

De wereld staat niet stil en wij zeker ook niet. Schrijf je in en voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig nieuws en updates over HubSpot en IT-marketing. We beloven je niet te spammen!