Online marketing strategie

Wat je moet weten om een succesvolle online marketing strategie te creëren

De meeste zichzelf respecterende organisaties, hebben inmiddels stappen gezet op het online marketing vlak. Sommigen hebben een digital marketing officer, anderen hebben een online marketing plan en nog weer anderen kiezen voor losse online marketing campagnes. Niet iedere organisatie is even succesvol, dus het is verstandig om de succesfactoren en het speelveld te bestuderen. Lees meer over het online marketing speelveld en over de belangrijkste succesfactoren.

Online marketing strategie

Wat is nu eigenlijk een online / digitale marketing strategie? En wat levert een dergelijke strategie op? Om kort te zijn: een online marketing strategie gaat over de keuzes die een organisatie op het online marketing vlak maakt om:

 • De belangrijkste bedrijfsdoelstellingen te behalen
 • De grootste uitdagingen in het concurrentiespeelveld het hoofd te bieden
 • In contact te komen met de beoogde doelgroepen
 • Onderscheidend vermogen aan de potentiële klanten te leveren
 • Je organisatie te positioneren als expert op een bepaald vakgebied om de concurrentiepositie te versterken

Een digitale of online marketing strategie wordt concreet vertaald naar meetbare doelen. Belangrijk hierbij is de vraag in hoeverre de gestelde doelen van de digitale strategie aanhaken op de belangrijkste uitdagingen waar de organisatie mee te maken heeft. Want zonder de link naar deze belangrijkste uitdagingen, is er geen noodzaak om doelen te behalen of te veranderen.

En andere essentiële factor bij het vaststellen van de online marketing strategie behelst de concurrentie: wat zijn de sterke en minder sterke punten van de concurrentie, en op welke manier komen deze in het digitale spectrum naar voren? Waar zijn de concurrenten onderscheidend in het digitale speelveld? En waarom?

Online marketing plan

Regelmatig krijgen we de vraag of een uitgewerkt online marketing plan voldoende is om de doelen te realiseren. Niet dus. In de online marketing strategie maak je keuzes wat je moet doen om de doelen te bereiken en de uitdagingen in het concurrentiespeelveld aan te gaan. Het digitale of online marketing plan beschrijft het hoe: de manier waarop je deze doelen gaat behalen en de strategie succesvol gaat maken. Het is dan ook van belang om eerst de strategische keuzes te maken voordat je aan de slag gaat met het online marketing plan.

online marketing strategie
Je kunt de online marketing strategie het beste zien als het fundament van een flatgebouw. Het fundament moet goed zijn, er moet nagedacht zijn over het aantal palen in de grond, hoeveel beton er in het fundament gestort wordt en waar de muren komen. Zonder dit fundament kun je in het flatgebouw vele appartementen en kamers hebben bedacht, maar dat gaat niet werken.

Online strategie gaat over het totaal

De online/ digitale strategie gaat over het totaal van de individuele digitale marketing aspecten. Denk bv aan:

Het enkel en alleen op een individueel aspect focussen, zal niet het gewenste resultaat opleveren. Het samenspel van keuzes wel! Online marketing zou je als de poort naar de potentiële klant kunnen betitelen. Waarbij de verschillende onderdelen en processen het mogelijk maken om waarde aan de klantgroepen toe te voegen.

10 stappen content marketing
Bron: Scott Lambert

De 2 belangrijkste digitale marketing fouten en hoe deze te voorkomen

Niet alleen de beoogde doelen van marketeers komen veelal overeen, maar ook de meest gemaakte fouten. Dit wijst zich niet alleen uit in de praktijk, maar is ook onderzocht, o.a. door Ascend2 in een onderzoek onder ondernemers en marketeers. In feite zijn er twee fouten die het meest worden gemaakt als het gaat om het inzetten van online marketing. Keuzes en resources.

De eerste fout die organisaties maken, is dat er geen gedegen strategische keuzes worden gemaakt om de beoogde doelen te bereiken. Er wordt al snel aan de slag gegaan

De beoogde doelen worden veelal omschreven als:

 • Verhogen van de omzet
 • Meer klanten verkrijgen
 • Meer leads genereren
 • Beter zichtbaar zijn dan de concurrentie

De tweede fout van organisaties is dat men wel resultaten verwacht van marketing activiteiten, maar er onvoldoende resources in tijd en geld voor beschikbaar wil stellen.

Dan ontstaat uiteraard de vraag hoe een ondernemer deze fouten kan voorkomen en het beoogde resultaat kan realiseren. Hiervoor is een concreet online marketing stappenplan beschikbaar. Door de verschillende stappen langs te gaan en uit te werken,  worden zowel de strategische keuzes duidelijk en wordt ook duidelijk welke investering in tijd en geld het bereiken van de beoogde doelen met zich meebrengt.

Wilt u weten wat we voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Online marketing stappenplan

Om de juiste keuzes op het online marketing pad te kunnen maken en daarin ook de resultaten en investeringen bestuurbaar te houden, zijn de volgende 10 stappen van belang:

Stap 1: marketing meetbaarheid

Stel vast op basis van welke KPI’s op dit moment het succes van de marketing en sales resultaten wordt gemeten. En stel ook meteen vast welke hiervan in de toekomst gehandhaafd kunnen worden en welke nieuwe KPI’s moeten worden toegevoegde om het resultaat van de marketing investering bestuurbaar te houden.

Stap 2: vraag in de markt

Onderzoek de vraag in de markt, de verschillende doelgroepen en/of focus klanten naar de vraag die er is rondom producten/diensten die je wilt aanbieden. Stel meteen ook vast naar welke informatie bewijsvoering en inhoud potentiële kopers op zoek zijn. En hoe hun besluitvormingstraject er gemiddeld genomen uit ziet als het gaat om gebruikte kanalen, beïnvloeders en tijdslijn.

 Stap 3: buyer persona’s

Analyseer en beschrijf de buyer persona’s die je wilt aanspreken. Hierdoor krijg je zowel inzicht in de interesses als ook in het koopproces van de doelgroep. En daardoor weet je weer naar welke informatie iemand op zoek is als hij over een beoogd besluit om een aankoop te doen, nadenkt.

Stap 4: concurrentie onderzoek 

Hoewel er nog steeds ondernemers zijn die hun sterkte en zwakte analyse doen op basis van de 4 Ps (prijs, product, promotie en plaats) zijn er gelukkig steeds meer ondernemers die hun concurrentie onderzoek doen op basis van het digitale marketing inzicht, waarin zij hun onderneming vergelijken op basis van de volgende aspecten:

 • Website sterkte
 • Inbound Link Analyses
 • Search Engine Optimalisatie analyse
 • Conversie percentages
 • Social media bereik
 • Content populariteit binnen het vakgebied
 • Ambassadeurs en aanbevelingen

Stap 5: content analyse

Hierbij wordt vastgesteld welke inhoudelijke kennis en content er binnen de organisatie beschikbaar is, of beschikbaar gemaakt kan worden om in de marketing en verkoop processen ingezet te worden. Denk hierbij aan website, video’s, gesproken woord, Powerpoint presentaties, brochures, onderzoeksrapporten white papers, artikelen, etc.

Stap 6: technologie

Bekijk welke technologische hulpmiddelen beschikbaar zijn om de marketing activiteiten te ondersteunen en door wie deze ingezet kunnen worden. Stel vast wat de noodzaak van deze middelen is om de marketing activiteiten op een efficiënte manier succesvol te maken en in hoeverre de huidig beschikbare middelen een additionele investering in tijd en geld benodigen.

Stap 7: waardepropositie

De waardepropositie is essentieel om op een snelle en duidelijke wijze aan te geven waarom een potentiële klant daadwerkelijk over zou moeten gaan tot aanschaf.

Stap 8: content marketing strategie

Bij het vaststellen van de content marketing strategie worden keuzes gemaakt ten aanzien van de vraag op welke wijze de waardepropositie wordt gecommuniceerd, welke voordelen de dienst of het product biedt voor de koper en de typen content die gebruikt gaan worden in het marketing proces. Typen content die veel worden gebruikt zijn:

 • Web pagina’s
 • Blog artikelen
 • eBooks
 • White Papers
 • Checklists
 • Nieuwsbrieven
 • Persberichten
 • Infographics
 • Webinars
 • Podcasts

Stap 9: keuze marketing kanalen

Om de doelgroep optimaal te kunnen bereiken, moeten keuzes gemaakt worden welke kanalen hiervoor worden ingezet. En dat is weer afhankelijk van waar de potentiële klant zich bevindt in de digitale wereld. Op welke plaatsen is de toekomstige klant op zoek naar inhoudelijke content?

Het is aan te bevelen om in deze stap specifiek aandacht te besteden aan zoekwoorden & SEO, social media keuzes, email marketing keuzes en digitale advertentie mogelijkheden via Google en de social kanalen zoals Facebook, LinkedIn en Instagram.

Stap 10: marketing en verkoop strategie

In deze stap stel je vast op welke wijze je daadwerkelijk aandacht en verkeer wilt genereren, welke conversiemomenten en percentages je wilt bereiken en hoe de leads worden behartigd om uiteindelijk tot aankoop over te laten gaan.

In feite beschrijf je het koopproces van de potentiële koper, welke informatie deze op welk moment nodig heeft in zijn beslisproces en op welke wijze marketing- en salesprocessen elkaar versterken en ondersteunen. En dat dit laatste in veel organisaties nog onvoldoende het geval is, wijst ook een onderzoek van HubSpot uit, waarin het succes van digitale marketing strategie en het samenspel tussen marketing en sales zijn onderzocht:

content marketing 10 stappen
Bron: State of Inbound 2017 door HubSpot

Resultaat van het digitale marketing stappenplan

Door de hierboven weergegeven stappen te volgen, wordt een aantal resultaten bereikt dat het succes van de marketing investering positief en in het oog springend vergroot:

 • De kwaliteit en de kwantiteit van de leads neemt toe.
 • Je krijgt inzicht in hoe de marketing en salespipeline eruit ziet en op welke momenten je tijd moet alloceren en over welke kwaliteiten de marketing en sales medewerkers moeten beschikken om het koopproces te beïnvloeden.
 • Het wordt duidelijk welke verbeteringen aan het verkoopproces doorgevoerd kunnen worden om optimaal aan te sluiten bij het koopproces van de potentiële klant.
 • Door inzicht in de benodigde content die het koopproces positief beïnvloedt, blijft de inspanning om relevante content te creëren, relatief klein.

Wilt u ook meer resultaat uit uw online marketing activiteiten?

Wilt u ook meer resultaat uit uw online marketing activiteiten?